II - Historik

Här följer historiken för Algonet FAQ:en.

Version Datum Ändringar
6.1 2003-07-15 Rättat en massa buggar från v6.0. Tack till Wilhelmina Schedin och Anders Berg som hittade en drös med fel :).
Ändrat infon om PHP igen (nu fungerar det!)
Tagit bort lite döda mailto: länkar.
Ändrat i avsnittet om spam och tagit bort listan över program, samt länkar till andra sidor, då dessa inte fungerade längre.
Fixat en massa döda länkar och annat smått och gott.
6.0 2003-07-13 Flyttat Algonet FAQ:en till min domän, då Glocalnet valt att inte flytta FAQ:en till de nya supportsidorna.

Ändrade installationsanvisningarna för ezmlm.
Ändrat avsnittet om hur man sätter upp en mailinglista med ezmlm, så den inte skapar arkiverade listor per default.
Lade till ett nytt exempel på felmeddelande som man kan få om en ezmlm-lista inte fungerar.
Lade till lite mer info om PHP och problemen som finns.
Plockat bort FTP från SSH tunnling, då detta inte fungerar helt och hållet.
Flyttade lite gammal historik.
Lagt in länk till Wilhelmina Schedins PuTTY sida.
Lade till MacSSH klienten i listan över SSH klienter.
Plockade bort lite gammal text i 4.21.
Lagt in lite länkar i htaccess avsnittet.
Uppdaterat 2.16 och länkat till kapitel 15 och 16.
Uppdaterat exempelinloggningen i kapitel 3.
Uppdaterat 3.1 med lite mer info om att telnet är osäkert.
Uppdaterat beskrivningen av algonet.pc.win-nt.
Ändrat infon om PHP då det inte fungerar på Algonet.
Tog bort infon om qlist. Ezmlm fungerar bra och har gjort så under en längre tid, så jag rekommenderar inte längre någon att använda qlist.
Ändrat avsnittet om quota så den beskriver algoquota istället.
Tagit bort listan med installerade program i /usr/usr.
En massa annat smått och gott som jag glömt bort :).

Läs den äldre historiken.