Kapitel 6 - C/C++

6.1 Hur skriver man ett CGI skript i C/C++?
Det är väldigt enkelt att göra ett CGI skript i C/C++. Man läser från stdin och skriver ut till stdout. För att webbläsaren skall förstå att det är ett HTML dokument måste man först skriva ut en rad med Content-type: text/html följt av en tom rad. Sedan är det bara att köra som vanligt. Här följer ett enkelt exempel som skriver ut Hello world.

#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
   printf("Content-type: text/html\n\n"); /* OBS, två linefeed! */
   printf("Hello world\n");
}

Här kan ni se resultatet. Här finns källkoden.


6.2 Hur kompilerar jag mitt C program på Algonet?
Om ditt C program heter hello.c så skriver du:

gcc -o hello hello.c

-o flaggan talar om vad den körbara filen skall heta, i det här fallet hello. Om man inte anger något så kallas utfilen för a.out.

Om det är ett C++ program som du vill kompilera så kan du använda g++ istället för gcc. Det är GNU:s C++ kompilator. Syntaxen är densamma som för gcc.

Förut kunde man använda Suns kompilator, men tyvärr saknas licensservern som behövs för att kunna använda cc och CC. Om du behöver kompilera upp något program på Algonet får du således använda GNU:s kompilatorer.


6.3 Hur får jag tag i parametrarna från mitt CGI formulär?
Här finns ett litet källkodsexempel som visar hur du gör.