Kapitel 3 - Telnet

3. Telnet
Telnet är ett program som man kan använda för att koppla upp sig mot någon av Algonets Unixburkar. Det finns två maskiner som man kan koppla upp sig mot:

host01.algonet.se, mer känd som kairos.algonet.se
host02.algonet.se, mer känd som aristotle.algonet.se

host03.algonet.se, mer känd som wilhelmina.algonet.se (experminetserver som inte fungerar riktigt på samma sätt som de andra). Denna server stödjer enbart SSH.


3.1 Hur gör jag för att telnetta till någon av Algonets Unixburkar?
För att koppla upp sig så startar man först telnet programmet. Gå in i Startmenyn och välj Kör, skriv sedan telnet (om du inte kör Windows så kan du starta en annan telnet klient. De fungerar på liknande sätt). När programmet startat väljer du Anslut->Fjärrsystem. I fältet värddatornamn skriver du in namnet på en av Algonets Unixburkar (se listan ovan) och trycker OK. När du får kontakt kommer följande att komma upp:

SunOS 5.8

login:

När login: prompten kommer upp skriver du in ditt användarnamn, i mitt fall matax, och trycker RETURN. Skulle du få upp en prompt som säger Password: så knappar du in ditt lösenord och trycker RETURN (notera att när du skriver in ditt lösenord så syns inte det du skriver av säkerhetsskäl). Nu får du upp följande:

Last login: Sun May 19 16:37:42 from c-37c770d5.039-
Sun Microsystems Inc. SunOS 5.8 Generic February 2000
kairos:matax>

och du är inloggad på Unixburken. För att logga ut skriver man 'exit' (utan '') och trycker RETURN.

Notera att telnet inte är säkert på något sätt, och allting skickas i klartext. Därför kan det vara värt att ta en titt på 3.2 Om jag vill komma åt mitt konto utifrån, hur gör jag då?
Om du vill komma åt ditt konto från en annan maskin som ligger utanför Algonet så måste du skapa en .remote fil i din hemkatalog. Se kapitel 16 för instruktioner om hur du skapar en sådan, samt för vilka tjänster som .remote filen behövs.


3.3 Hur får jag reda på hur mycket plats jag har kvar på mitt konto?
För att ta reda på din quota (hur mycket du har och hur mycket du får ha) använder du kommandot algoquota. Skriv följande:

algoquota

Siffrorna i de olika kolumnerna som man får upp står för olika saker. Den första kolumnen talar om hur många KB du har ditt konto, den andra talar om soft-limit i KB för ditt konto, och den tredje hard-limit i KB för ditt konto. Vad är nu detta soft- och hard-limit? Soft-limit är den mjuk gräns som talar om hur mycket du får ha på ditt konto. Den går att överskrida under kortare perioder (max sju dagar), innan kontot spärras och det inte går att skriva något mer på kontot förrän man rensat bort tillräckligt för att komma under soft-limit. Hard-limit är precis vad det låter som, den hårda gränsen. Går man över den så går det inte att skriva något mer till kontot förrän man rensat bort en del för att komma under hard-limit. Efter dessa tre kolumner finns en fjärde som är tom, så länge man inte går över gränsen. Där står hur många dagar man har kvar på övertrasseringen av quotan innan den spärras.

Efter den först gruppen finns ännu en grupp, och dessa är samma som de fyra första, med den skillnaden att de är för quota på antalet filer som du kan ha på kontot. Samma sak gäller här; om man lägger in för många filer så kan kontot spärras tills man plockar bort några filer.

Om ni inte får upp någon data när ni använder quota, kan ni använda du, som står för disk usage, för att få reda på hur mycket plats ni använt på ert konto.

För att få reda på hur många KB ditt konto tar upp, så skriver du:

du -sk ~/

Ett vanligt konto har en gräns på 10 MB, vilket motsvarar 10240 KB. För att få reda på hur mycket plats du har kvar så tar du 10240 och drar bort siffran som du rapporterar.


3.4 Hur kopplar jag upp mig med SSH mot Algonet?
Detta avsnitt är flyttat till kapitel 15.

3.5 Hur sätter jag upp en säker kanal med SSH?
Detta avsnitt är flyttat till kapitel 15.


3.6 Hur får jag tillbaka min .login och .cshrc filer?
Om man råkat radera dessa filer kan man antingen kontakta supporten och be dem återställa dessa, eller så använder ni de filer som jag lagt upp här. De är baserade på defaultfilerna, men innehåller lite extrasaker. Era egna ändringarn lägger ni förslagsvis in i .cshrc.myown filen, så behåller ni .cshrc i stort sett som den var. För att lägga in dessa gör ni så här:

Telnetta till någon av användarservrarna. Ladda upp filen till ert konto. Placera filen i roten på ert konto. Gör därefter:

cd ~/
gzip -d loginfiler.tar.gz
tar xf loginfiler.tar
chmod 644 .login .cshrc .cshrc.myown

så är det färdigt.