Kapitel 16 - Extern åtkomst av tjänster

Alla punkter nedan berör enbart de som vill komma åt sitt Algonetkonto utan att vara uppkopplad mot Algonet (via modem, ISDN etc).

16.1 Telnet
För att komma åt användarserverna kairos.algonet.se och aristotle.algonet.se via telnet behövs en .remote fil. Hur man skapar en sådan kan ni läsa längre ner.


16.2 SSH
För att komma åt användarserverna via SSH behövs ingen .remote fil. Om man använder RSA för autenticering, så måste mann däremot ladda upp sin publika SSH nyckel till Algonet. Om ni använder lösenordsautenticering behöver ni inte göra någonting. Mer om SSH hittar ni i kapitel 15.


16.3 Mail
För att komma åt sin mail via POP3 eller IMAP4, så behövs ingen .remote fil. Det är bara att ange pop.algonet.se eller imap.algonet.se och hämta hem mailen.


16.4 FTP
För att komma åt sitt Algonetkonto via FTP behövs en .remote fil. Hur man skapar en sådan kan ni läsa längre ner.


16.5 News
Åtkomst till newsservern utifrån är spärrad, men en tilläggstjänst för extern åtkomst av news testas just nu, och kommer troligen att lanseras framöver (för en mindre månadskostnad). Den variant som testas just nu är inloggningsbaserad. En variant för att komma åt newsservern är att använda en SSH tunnel. Mer om det i kapitel 15.


16.6 SMTP
Algonets SMTP server är per default stängd för externa användare, men det finns en tilläggstjänst som heter POP före SMTP, som man kan köpa till, för att få tillgång till SMTP servern. Tjänsten kostar 15:-/månad. En annan variant är att använda en SSH tunnel. Mer om det i kapitel 15.


16.7 Hur skapar man en .remote fil?
En .remote fil kan man skapa antingen på sin lokala dator, och sedan ladda upp med FTP (i ASCII mode), eller med en texteditor på en av användarservrarna. Se till att filen inte innehåller några extra tomrader. Om du vill kunna komma åt ditt konto från alla maskiner på Internet skriver du:

1.1.1.0 - 254.254.254.0

i filen (allting på en rad, och inga extra tomrader i filen). Notera att det måste vara ett mellanslag före och efter - tecknet. Filen placeras direkt i roten på ditt konto. Roten på kontot kommer man till om man skriver:

cd ~/

på användarservrarna, eller om man FTP:ar in till sitt konto. Om du gjort rätt kommer du att se att public_html ligger i den katalogen.

När detta är gjort måste du ändra rättigheter på filen. Rättigheterna som .remote filen skall ha är 400, dvs enbart läsbar för ägaren. Detta kan man ställa in via FTP programmet, eller med Unixkommandot chmod:

chmod 400 .remote

Hur man använder chmod via Unix eller i FTP programmet finns beskrivet i kapitel 10.

Exemplet ovan gör att du kan komma åt ditt konto från alla maskiner på Internet. Om man vet precis vilka IP adresser man vill koppla upp sig ifrån så är det bättre att bara ange dessa. .remote filen kan innehålla flera rader och varje rad har då samma format som den som beskrevs ovan, med ett intervall av IP adresser eller endast en specifik IP adress.

Om man t.ex. endast vill tillåta IP adresserna 194.100.70.x, 195.x.x.x och 130.10.170.5 så kan man lägga in följande rader i sin remotefil:

194.100.70.1 - 194.100.70.254
195.0.0.1 - 195.255.255.254
130.10.170.5

Om man, efter att man skapat sin remotefil, vill ändra den så måste man först göra filen skrivbara. Det gör man genom att köra:

chmod 600 .remote
eller
chmod u+w .remote

När man är klar måste man ändra tillbaka rättigheterna till 400 med:

chmod 400 .remote
eller
chmod u-w .remote

för att det skall fungera igen.