Kapitel 12 - Allmänt

12.1 Tips för mail och news
När man skriver inlägg och har en signatur i sina email/newsinlägg så kan det vara bra att veta att många mail/newsklienter söker efter en rad som innehåller '-- ' (notera mellanslaget i slutet) eller '---' följt av ett nyradstecken (utan ''). När man svarar på ett brev så citerar programmen enbart texten fram till den rad som har de tecken, och räknar allting efter det som en signatur. Detta för att minska ner på den mängd onödig text som skickas (det anses inte särskilt bra att citera signaturer när man svarar på brev/inlägg). Av denna anledning kan det vara bra att lägga in någon av dessa varianter (förslagsvis den första eftersom den har mest stöd i programmen) först i sin signatur för att underlätta för de som svarar på era brev. Här nedan följer ett exempel på hur min signatur ser ut:

--

Mathias Axelsson, Amiga och PC programmerare
http://www.algonet.se/~matax/ Algonet FAQ underhållare

När någon svarar på ett brev så kommer alltså inte den texten med. Tack till Rolf Edlund för tipset om denna del. En vanlig tumregel vad det gäller signaturer är att man skall försöka hålla dem under fyra rader.

Det är också bra om man försöker hålla nere mängden text som man citerar eftersom det till slut blir mycket text som skickas runt. Om man t.ex. svarar på ett inlägg och inte använder sig av texten som man citerar bör man alltså klippa bort den. Det är dock bra om man behåller lite av texten som man svarar på så att adressaten vet vilket inlägg som åsyftas. Det behöver inte vara mycket text, kanske en till två rader. En bra variant som många använder sig av är att skriva kommentarerna efter varje sak som man svarar på, t.ex. så här:

---8<---
> Vem spelade Jenny Lerner i Deep Impact?

Téa Leoni.

> Vem är Téa Leoni gift med?

David Duchovny.

> När kommer nästa version av Algonet FAQ:en?

Snart :)
---8<---

På så sätt så är det lätt att följa vad man svarar på, och man skickar inte så mycket onödig text.

HTML i mail och news är också något man bör undvika, eftersom inte alla mail/newsläsare har stöd för det. Det är också något som retar gallfeber på de som läser/skriver mycket i news, eftersom det inte går att läsa som ren text och dels tar upp mer plats än vanlig text. För de som använder Netscape eller Internet Explorer så rekommenderas alltså att gå in i inställningarna och slå av HTML som default för mail/newsinlägg. Om man använder Eudora så skall man inte använda olika typsnitt, färger och stilar, för då blir det HTML av det när det skickas.

Mer information om netiquette finns på:

http://www.algonet.se/~hubbabub/etikett.html (på engelska)
http://www.e.kth.se/esekt/help/netiquette/ (en svensk dito)
http://www.pi.se/harby/netiquette.html (ännu en svensk sida)
http://www.algonet.se/~bruse/netikett.html (skriven av en Algonettare)

Tack till Conny Magnusson och Bruse LF Persson för länkarna.


12.2 Kommer Algonettjänsten att avvecklas?
Nej, det kommer den inte. Detta är ett rykte som dyker upp med jämna mellanrum i algonet.* grupperna, men det är inte sant. Däremot så marknadsförs inte tjänsten aktivt, eftersom de flesta klarar sig bra med ett TNInet konto. Det går dock bra att be att få ett Algonetkonto om man ringer kundtjänst.


12.3 Hur ändrar jag mitt lösenord?
Enda sättet att ändra lösenordet är att ringa kundtjänst och be om ett nytt. De skickar då ut ett nytt lösenord som ett rekommenderat brev. Inga lösenord lämnas ut via telefon. Anledningen till detta är att Algonet anser det vara det säkraste sättet att skydda kunderna från okynnesinloggningar, samt att man minskar risken för att kunden glömmer lösenordet (har man det på papper kan man alltid ta fram det om man glömt bort det).

En del är ju vana vid Unix, och där brukar man kunna ändra lösenordet med kommandot passwd. Detta fungerar inte på Algonet, eftersom inloggningsförfarandet är helt omskrivet, och alla tjänster är omskrivna för att passa Algonets lösning. Det är t.ex. därför som man kan ange vilket lösenord man vill när man läser mail på Unixmaskinerna på Algonet, och ändå få upp sina mail. Eftersom inga lösenord lagras i passwd eller shadow filen så fungerar inte passwd.


12.4 Hur redigerar jag en fil?
På många ställen i FAQ:en så står det att man skall redigera en fil, och eftersom många hört av sig och undrat hur man gör detta, så tänkte jag skriva om hur man enklast gör det.

För er som inte är så vana vid Unix, så kan det vara lättare att redigera filen i en texteditor på er lokala dator, och sedan ladda upp filen (med FTP i ASCII mode) till servern. Se bara till att ni placerar filen på rätt ställe, så är det inte krångligare att redigera filen hemma och ladda upp den som det är att redigera den direkt på Algonet.

Gör så här: Starta en texteditor på er maskin hemma (Notepad/Anteckningar för Windows, Write/Skriv för Mac) (det går bra med andra textedtiorer också. Skriv in de saker ni skall skriva in enligt FAQ:en. När ni redigerar .qmail filer eller .remote filer är det viktigt att ni ser till att det inte blir några extra tomrader i filen. När ni är klara laddar ni upp filen med FTP till Algonet. Se till att FTP programmet laddar upp filen i ASCII mode, eftersom Unix inte gillar CR tecken (carriage return, ASCII 13) i textfile. När ni gjort det är det bara att fortsätta följa instruktionerna i FAQ:en.

För er som hellre redigerar filerna direkt på servern, så kan ni göra på följande sätt: Starta editorn pico (en enkel texteditor som hör till Pine, en mailläsare). Om ni t.ex. skall redigera filen ~/.qmail-nisse, så skriver ni:

pico -w ~/.qmail-nisse

-w flaggan anger att pico inte skall wrappa raderna när de är längre än 80 tecken. Ni måste använda den flaggan om ni vill vara säkra på att filen skall fungera på rätt sätt när ni är klara. Skriv in de saker ni skall skriva in enligt FAQ:en. Även här gäller det att det inte får finnas några extra tomrader i .qmail och .remote filerna, om ni redigerar dem. Enklaste sättet att säkerställa det är att gå längst ner i filen, och ställa sig på första raden efter det sista ni skrivit in. Därefter använder ni kommandot ctrl-k (håll inne control knappen och tryck k). Då raderas den rad ni står på. Upprepa det tills ni inte har några tomrader kvar. När ni är färdiga med inmatningen i filen, så skall ni spara den. Det görs med kommandot ctrl-x (håll inne control knappen och tryck x). Ni får då en fråga om ni vill spara den ändrade filen. Svara ja. Nu har ni redigerat er fil och kan fortsätta enligt instruktionerna i FAQ:en.


12.5 Vad är ASCII och BINARY mode i FTP?
I FTP finns det två lägen, ASCII och BINARY. ASCII mode använder man när man skall ladda upp/ner textfiler, särskilt om det gäller mellan PC och Unix eller Mac och Unix. När man använder ASCII mode så konverteras vissa tecken vid överföringen. När det gäller PC till Unix (och vice versa) så konvertas CR+LF (Carriage Return och Line Feed, ASCII 13 resp ASCII 10) till enbart LF, och när man kör Unix till PC så sker en omvänd konvertering. Unix gillar inte CR (Carriage Return, ASCII 13) i sina konfigurationsfiler, så när man laddar upp alla typer av textfiler, som HTML filer, .qmail filer och liknande, så skall man använda ASCII mode.

BINARY mode används när man laddar upp/ner binärfiler. Då sker överföringen utan någon som helst konvertering.


12.6 Vad menas med rotkatalogen?
Rotkatalogen, eller roten som den också kallas (på engelska root direcroty) är den katalog där alla era filer ligger i. Om man t.ex. ligger på user7 disken och har användarnamnet abc123, så kommer rotkatalogen att ha sökvägen /home/user/abc123/. Rotkatalogen betecknas även med ~/ när man jobbar med Unix. När ni loggar in med er FTP klient, och inte har angett någon default katalog, så hamnar ni i rotkatalogen. En enkel verifikation man kan göra är att om man listar filerna i rotkatalogen så skall man hitta public_html katalogen där.