Kapitel 11 - News

11.1 Kan jag komma åt Algonets newsserver utifrån?
Nej, inte nu längre. Sedan den nya newsserverprogramvaran installerades stängdes accessen utifrån av. Det man kan göra i dagsläget är att logga in på Algonets Unixmaskiner med SSH och sätta upp en SSH tunnel. En tilläggstjänst för extern åtkomst av news kommer framöver. Den kommer att vara inloggningsbaserad.

Sätt upp en tunnel från port 119 på din lokala maskin till port 119 på news.algonet.se, och ändra sedan newsserver i ditt newsprogram till localhost port 119. När du hämtar news kommer alla trafik att krypteras och föras över till den Unixmaskin som du är uppkopplad mot, och den i sin tur kopplar upp sig mot newsservern.


11.2 Hur skapar man en ny newsgroup?
Det är lite olika regler. I alt.* hierarkin kan vem som helst skapa en ny grupp. När det gäller övriga grupper, t.ex. comp.* eller rec.*, så krävs det att man följer en viss procedur./p>

Först måste man skicka ut en RFD (Request For Discussion) till en newsgroup eller mailinglista där sådana diskussioner förs. Nästa steg är att ha en omröstning (RFV, Request For Votes). När omröstningen är klar räknas rösterna, och för att gruppen skall skapas måste 2/3 av rösterna vara för att gruppen skall skapas, samt att det måste vara minst 100 st fler ja röster än nej röster. Om kraven inte uppfylls skapas inte gruppen.

Mer info om detta kan man finna på http://www.faqs.org/faqs/usenet/creating-newsgroups/part1/.

För grupper i se.* hierarkin finns siten http://www.usenet-se.net/, och då speciellt sidan http://www.usenet-se.net/Regler.html, som innehåller reglerna för att skapa nya grupper. En kortare version finns på http://www.usenet-se.net/skapa-grupp.html.

När det gäller algonet.* grupper så räcker det oftast med att diskutera i t.ex. algonet.diverse om det är fler som vill ha en viss grupp, och därefter be newsmaster skapa gruppen.


11.3 Hur gör man för att få nya grupper till newsservern?
Om det finns en nystartad (eller gammal) newsgroup som du vill skall finnas på Algonets newsserver, så räcker det med att skicka ett mail till newsmaster@algonet.se. Om det är en grupp som inte innehåller något olagligt så brukar newsmaster plocka in den ganska omgående.


11.4 Hur fungerar filtret på newsservern?
Det finns ett filter på newsservern som filtrerar bort korspostningar. Om man korspostar ett inlägg till fler än sex grupper så kommer inte inlägget att skickas ut från Algonet. Det syns dock fortfarande om man hämtar news från news.algonet.se. Detta är oftast inte något problem, då det inte är särskilt trevligt med folk som korspostar hejvilt. Det går att klara sig utan att korsposta till extremt många grupper.

Ett annat filter som finns är citatfiltret. Det är till för att inte behöva skicka runt samma text X antal gånger. För att minska bandbreddsåtgången så har Algonet lagt in ett filter, som stoppar inlägg om de innehåller för mycket citat. Reglerna är som följer:

Inlägg med max 40 rader skickas vidare oavsett citatmängden.
Inlägg med mer än 40 rader skickas vidare om mängden citat är under 50%.

Newsservern rapporterar att inlägget innehåller för mycket citat om man försöker posta ett sådant inlägg. Det bästa är då att klippa bort onödiga citat.


11.5 Varför dyker inlägg från t.ex. algonet.diverse upp utanför Algonet?
Detta beror på att någon Algonetkund korspostat ett inlägg till både algonet.diverse och någon extern grupp. När inlägget når en extern newsserver så skapas gruppen där, varpå det ser ut som om ett inlägg i algonet.diverse slunkit ut från Algonet. Newsfiltret stoppar dock alla som försöker posta till algonet.* och tninet.* grupperna utifrån.