I - Information

I. Information om Algonet FAQ
Här är den så till slut, Algonet FAQ:en. FAQ är engelska och står för Frequently Asked Questions, eller vanligt förekommande frågor. Eftersom vissa frågor dyker upp regelbundet i algonet.* grupperna tyckte jag att det var bäst att skriva en FAQ som man kan hänvisa till, så slipper man svara på samma fråga flera gånger. Skicka gärna synpunkter till mig samt frågor och svar som ni tycker bör vara med. För er som vill få information om uppdateringar av FAQ:en så finns det nu en mailinglista. Anmäl er genom att skicka ett brev till matax-faq-request@algonet.se med SUBSCRIBE som subject.

Denna FAQ är skriven av Mathias Axelsson, copyright 1998-2003.

II. Information om Algonettjänsten
Algonet är en av Sveriges äldsta ISP:er, men är numera uppköpta av Glocalnet (tidigare ägda av Telenordia, sedan Telenor), och ingår som en tjänst i deras Internetutbud. Algonet startades sommaren 1994 av bl.a. Ragnar Lönn.

Tjänsten är en av de mer avancerade som erbjuds i Sverige, och riktar sig till de lite mer avancerade surfarna, som inte bara vill komma åt mail och surfa på nätet.

Här följer en lista på lite av det som man får tillgång till när man har ett Algonetkonto:

För mer info om vad man kan göra, rekommenderas en genomläsning av hela FAQ:en.