Appendix B - Ordförklaringar

Ordförklaringar

Här följer förklaringar till en del av de förkortningar som förekommer i FAQ:en

Förkortning Förklaring
ASP Active Server Pages
AUP Acceptable User Policy
BPS Bits Per Second
CFV Call For Votes
CGI Common Gateway Interface
CHAP Challenge Handshake Authentication Protocol
COM Component Object Model
CSS Cascading Style Sheets
DHTML Dynamic HTML
DNS Domain Name Server
DOM Document Object Model
DTD Document Type Definition
FAQ Frequently Asked Question
FTP File Transfer Protocol
HTML HyperText Markup Language
HTTP HyperText Transfet Protocol
ICQ I Seek You
IDE Integrated Development Environment
IIS Internet Information Server
IMAP4 Internet Mail Access Protocol v4
IMHO In My Humble Opinion
IRC Internet Relay Chat
ISP Internet Service Provider
MUD MultiUser Dungeon
NFS Network Filing System
NIC Network Information Central
NNTP Network News Transfer Protocol
PAP Password Authentication Procedure
PERL Practical Extraction and Report Language
POP3 Post Office Protocol v3
PPP Point to Point Protocol
PWS Personal Web Server
RFC Request For Comments
RFD Request For Discussion
RTFM Read The Fucking Manual
RFV Request For Votes
SLIP Serial Line Internet Protocol
SMTP Simple Mail Transfer Protocol
SSH Secure SHell
SSI Server Side Include
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol
UBE Unsolicited Bulk Email
UCE Unsolicited Commercial Email
W3 World Wide Web consortium
WWW World Wide Web
XML EXtensible Markup Language

Här följer förklaringar på en del ord som förekommer i FAQ:en.

Ord Förklaring
Backbone En leverantör som tillhandahåller nätaccess åt olika providers. Det kan röra sig om fiberkablar, LAN, WAN och liknade.
Cron Program som kör saker vid angivna tidpunkter.
Crontab Fil som talar om vad som skall köras och vid vilken tidpunkt de skall köras. Används tillsammans med cron.
Demon Ett program som väntar på inkommande requests från andra maskiner, t.ex. en WWW demon, telnet demon.
Domän En adressgrupp på Internet. Exempel på domäner är algonet.se, microsoft.com, netscape.com.
Filter Ett sätt att filtrera bort, flytta eller stoppa brev enligt vissa kriterier.
Java Programmeringsspråk skapat av Sun Microsystem. Ett plattformsoberoende programmeringsspråk.
Javascript Ett skriptspråk som till vissa delar liknar Java. Skapat av Netscape.
Killfilter Ett filter som kastar bort brev enligt ett visst kriterie. Används oftast tillsammans med en newsläsare eller ett e-postprogram.
Konto Konto är det som du loggar in med när du använder FTP eller telnet. Mitt konto heter matax, och emailadressen blir då matax@algonet.se.
Mailinglista En lista med ett antal adressater där man diskuterar olika ämnen. Man skickar ett e-postmeddelande till en adress, och sedan skickas det ut till alla på listan.
Modem MOdulator/DEModulator. Det som du använder dig av för att koppla upp dig mot Internet eller andra datorer.
Nslookup Slår upp vilket namn ett givet IP nummer har eller vice versa.
Pine Ett mailprogram som är vanligt under Unix. Det är textbaserat, men stödjer det mesta. Detta är den default mailläsare man använder när man läser mail på någon av Algonets Unixmaskiner.
Ping Program som kontrollerar om en maskin är uppe eller ej.
Provider En leverantör som tillhandahåller Internet åt någon.
Qmail En SMTP server som är stabilare, säkrare och snabbare än sendmail.
Root dir Root, eller roten, är startkatalogen på ditt konto, dvs den katalog som du hamnar i när du telnettar till någon av Algonets Unixmaskiner, eller FTP:ar till FTP servern. Ibland, när man jobbar med Unix i telnet, så betecknas även roten på kontot med ~/.
Server En maskin som tillhandahåller vissa tjänster, t.ex. en WWW-, mail- eller FTP server.
Shell Ett skal, vilket kan liknas vid en DOS prompt, men skal används mest under Unix. Exempel på skal är tcsh, csh, zsh och bash.
Spam Massutskick eller reklam till många newsgroups samtidigt. Nu för tiden används även spam som beteckning på e-post som man får utan att ha bett om det.
Traceroute Liknande ping, men kontrollerar vägen som ett IP paket tar till en given burk, samt ifall maskinerna på vägen dit är uppe.